MEGET VIGTIG INFORMATION

                                                                                                                       25. november 2020 kl. 11:55
 
Kære pårørende

For jer som pårørende gælder følgende:

Som følge af det ene tilfælde vi har haft af Corona på Provstegaardshjemmet skal I IKKE testes. Det skal man kun hvis man er Nær-kontakt til den smittede. Det er der ingen af jer der har været.

Det er jo aldrig en dårlig ide at blive testet en gang imellem og min anbefaling må være, at det gør man for at hindre at smitten kommer ind på hjemmet. Det er dog helt op til jer selv.

Statens retningslinjer for at hindre smitte følges fortsat.

25. november 2020 bliver samtlige beboere og medarbejdere testet. Der går 7 dage, før vi kan sige om vi kan åbne op for afdeling B igen. Vi krydser alt hvad vi har, for at vi kan komme hurtigt tilbage til det normale.

Kærlig hilsen Rikke
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                                                                    23. november 2020 kl. 23.20
 
Kære pårørende, og alle med gang på Provstegaardshjemmet

Vi er desværre i den uheldige situation, at en medarbejder er testet positiv for Corona. Det betyder, at vi bliver nødt til at ulejlige jer med en række foranstaltninger og restriktioner. Da vi gerne ser os igennem dette, så hurtigt og effektivt som muligt, er vi nødt til at stå sammen og hjælpe hinanden.

De pårørende der har været på besøg eller haft besøg af en beboer i hjemmet fra 21. november 2020 på afdeling B, som skal testes. I vil blive kontaktet omkring dette.

Afdeling B LUKKER for besøgende for nuværende, mindst de næste 7 dage.

Beboerne fra afdeling B anbefaler vi IKKE kommer ud af huset til arrangementer.

Vi beder om samarbejde og forståelse for dette, da det ellers bliver meget svært at styre. Hold øje med hjemmesiden for ændringer.

Resten af huset er fortsat åbent for 1 kontakt person pr. beboer. Det er MEGET VIGTIGT, at de hygiejniske restriktioner overholdes. Husk, kun at færdes mindst muligt i huset og husk, at spritte grundigt af i lejligheden efter besøg. Der SKAL bæres mundbind under hele besøget. Begræns i det hele taget besøg så meget som muligt, de næste uger indtil I hører nærmere.

Vi skal nok passe godt på beboerne og gøre alt for, at det fortsat er dejligt at være på Provstegaardshjemmet. Det er vigtigt for os, at hverdagen bliver så normal som muligt. Vi beder derfor om hjælp til arbejdsro. Jeg vil holde jer underrettet.

Jeg beklager dette, og den indgriben det giver i beboernes liv, dybt. Jeg er oprigtigt ked af, at dette skulle ske for os, men det er desværre de vilkår vi har lige nu. Vi vil gøre alt hvad der står I vores magt for at hindre smitten i at sprede sig yderligere, og vi følger de fra retningslinjer vi skal for smittehåndtering af medarbejdere på plejehjem til punkt og prikke.

I er velkomne til at maile på rimo@provstegaardshjemmet.dk ved spørgsmål.

De bedste hilsner til jer alle, Rikke
 

- og en lille video her!

Ny pjece vedr. brug af mundbind!

Der bliver også lagt en masse stemningsbilleder op på Facebook under Provstegaardshjemmet.

Kære pårørende

Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt Odense Kommune at indføre nogle midlertidige besøgsrestriktioner gældende fra 7. oktober. Det sker for at holde smitten i Odense nede og passe på sårbare borgere.

Konkret betyder det at 1) Indendørsbesøg i perioden kun kan foretages af én nærmeste pårørende eller lidt flere i tilfælde af kritiske situationer 2) Øvrige besøg skal foregå udendørs.

Det er beboeren, der udpeger besøgspersonen. Hvis beboeren ikke selv kan dette, vil ledelsen kontakte en nær pårørende for at aftale udpegning.

Besøgsrestriktionerne gælder ikke for serviceydelse til den enkelte, så der er fortsat mulighed for besøg fra frisør, fodterapeut og lign.

Ledelsen skal sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer kan gennemføres på forsvarligt. Og at alle besøg sker underhensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Husk derfor venligst:

- Vask dine hænder eller brug håndsprit
- Host eller nys i dit ærme
- Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt
- Vær opmærksom på rengøring
- Hold afstand og bed andre tage hensyn

Venlig hilsen, Kim Bøg-Jensen, Ældre- og Handicapchef

HUSK at overholde gældende regler for håndhygiejne


Center for Mental Sundhed, Odense Kommune


Åben telefonlinje til alle borgere og pårørende der har brug for en snak.

Vi skal stå sammen - men hver for sig.

Det er på mange måder en speciel tid vi lever i....
Det betyder at mange oplever at være isoleret - både fra omverden og fra de mennesker der betyder noget. Pårørende oplever ikke at kunne give den støtte og omsorg til deres kære i en svær tid, som de gerne vil.

Vi bekymrer os alle - lad os stå sammen om det.

Har du brug for nogen at snakke med - om stort og småt?

Tøv ikke med at ringe til os på telefon
63 75 08 75.

Vi sidder klar ved telefonerne fra kl. 8.00 til kl. 15.30 mandag til fredag.

Center for Mental Sundhed er en del af Ældre- og Handicap forvaltningen Odense Kommune. Vi er fagprofessionelle og har stor erfaring i at snakke med mennesker som oplever livskriser, angst, ensomhed og anden mental mistrivsel - og vi er gode til at lytte!

Velkommen


Med denne hilsen vil vi gerne byde dig velkommen til Provstegaardshjemmet og prøve at give dig et lille indblik i vores grundlæggende værdier.

På Provstegaardshjemmet har vi den filosofi, at vi skal være det bedst tænkelige alternativ til eget hjem. Vi værner om den enkeltes behov for privatliv. Provstegaardshjemmet er et hjem og skal helst både syne og fungere som sådan - med mindst mulig institutionspræg og mest mulig nærhed, men med den naturlige forstærkning på plejeområdet, som beboerne på et plejehjem har krav på. Derfor er der naturligvis også ansat både forstander og fast tilknyttet plejepersonale.

Pleje- og omsorgsbegrebet rækker vidt hos os - ikke kun til dækning af de fysiske behov. Den følelsesmæssige tryghed er mindst lige så væsentlig, og vi er sikker på, at det er helt ned i de små ting at nærværet og trygheden etableres. Derfor er tryghed, trivsel og gensidig respekt grundlæggende værdier på Provstegaardshjemmet.

Alle hverdage er der aktiviteter for beboere - også enkelte aftener - se under aktiviteter.
  Kontakt    
  PROVSTEGAARDSHJEMMET
Elmelundsvej 8
DK-5200 Odense V

Telefon: 63 16 94 65

E-mail: info@provstegaardshjemmet.dk

Forstander: 
Rikke Folmer Mouritzen